Powered by Smartsupp
Domů Informace ze světa maziv Výkonová klasifikace průmyslových maziv
Domů Informace ze světa maziv Výkonová klasifikace průmyslových maziv
Výkonová klasifikace průmyslových maziv

Výkonová klasifikace průmyslových maziv

Výkonová klasifikace průmyslových maziv

Výkonová klasifikace průmyslových maziv

Průmyslová maziva se klasifikují podle viskozitních tříd (viz. ISO VG v části "Viskozitní klasifikace" průmyslových olejů) a podle výkonových norem.
Označení maziva podle použití a jeho kvalitativní charakteristiky (výkonu) je zpravidla písmenný kód umístěný před číslem označujícím viskozitu oleje podle ISO VG, např. HLP 46 podle DIN 51 524.

První písmeno zpravidla značí zařazení oleje podle jeho hlavního způsobu použití dle normy ISO 6743 nebo DIN 51 502:

Obecná oblast použití-podle ČSN ISO 6743/0
Typové označení maziv a jejich skupin (obvyklé druhy a skupiny maziv, deklarované výrobci)
Symbol značení skupiny podle ISO 6743/0
 Symbol značení skupiny podle DIN 51 502
Ztrátové mazací soustavy
Strojní oleje nízkých užitných vlastností, ložiskové oleje s nízkými užitnými vlastnostmi, tmavé oleje (destiláty), oleje pro mazání otevřených ozubených převodů, drátěných lan, řetězů
A
AN, B
Mazání odlévacích forem
Formové oleje, separační oleje (beton, asfalty, kovy aj.)
B
FS
Ozubené převody
Průmyslové převodové oleje, oleje pro oběhové soustavy
C
C, HYP
Kompresory (včetně chladivových), vývěvy
Kompresorové oleje, oleje pro vzduchové kompresory, oleje pro plynové kompresory, oleje pro chladivové kompresory, oleje pro vývěvy
D
V, K
Spalovací motory
Oleje motorové pro spalovací motory
E
HD
Vřetena, ložiska a příslušné spojky
Strojní oleje, vřetenové oleje, ložiskové oleje s přísadami
F
C
Kluzná vedení
Oleje pro kluzná vedení, oleje pro vodící plochy
G
CG
Hydraulické systémy
Hydraulické oleje, hydraulické kapaliny s omezenou hořlavostí
H
H, HV, HF, ATF
Obrábění kovů
Řezné kapaliny nemísitelné s vodou-řezné kapaliny, řezné kapaliny mísitelné s vodou-emulzní oleje, obráběcí koncentráty, oleje pro tváření, prostředky pro tváření
M
S, W
Elektroizolace
Elektroizolační oleje, transformátorové oleje, trafooleje, kondenzátorové oleje
N
J
Pneumatické stroje, mazání olejovou mlhou
Oleje pro pneumatické nástroje a nářadí, oleje k mazání olejovou mlhou
P
D
Přenos tepla
Teplonosná media, oleje pro přenos tepla
Q
Q
Dočasná ochrana proti korozi
Konzervační oleje, konzervační prostředky, konzervační vazelíny, konzervační vosky
R
R
Turbíny
Turbínové oleje, oleje pro parní turbíny,oleje pro plynové turbíny
T
TD
Tepelné zpracování
Kalící oleje, oleje pro termální kalení
U
L
Aplikace,vyžadující plastická maziva
Plastická maziva, mazací tuky, konzistentní maziva, vazelíny, pasty. Plastická maziva jednoúčelová, víceúčelová, speciální
X
K, G, OG, M
Ostatní aplikace
Bílé oleje, technologické oleje, změkčující prostředky, impregnační oleje, kalibrační oleje, oleje pro speciální použití aj. Oleje a prostředky neuvedené v ostatních skupinách
Y
F
Parní stroje
Válcové oleje, oleje pro parní stroje
Z
Z

Další písmena obvykle udávají, jaké musí mít olej zušlechťující přísady nebo blíže specifikují oblast použití:

(S výjimkou automobilových motorových, převodových olejů a hydraulických kapalin s omezenou hořlavostí)

Vedlejší identifikační písmeno
Druh maziva
D
Mazací oleje, které mají detergentní přísadu, např. hydraulické oleje HLPD
E
Oleje, které se používají ve směsi s vodou (emulgační) např. emulgační olej SE
F
Mazací prostředky, které obsahují tuhé mazivo (grafit, molybdendisulfid aj.), např.olej CLPF
L
Maziva zušlechtěná přísadou proti korozi nebo přísadou antioxidační, např. CL 100
M
Emulgační kapaliny na bázi ropného oleje, např. SEM
S
Emulgační kapaliny na syntetické bázi, např. SES
P
Maziva s vysokotlakými, protiotěrovými a protizadíracími přísadami, např. CLP 100
V*
Maziva, která obsahují rozpouštědlo, např. olej BB-V

*přídavné identifikační písmeno V vyžaduje označení podle předpisů o látkách zdraví škodlivých (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)
Další přídavné číslo za identifikačními písmeny charakterizuje u průmyslových mazacích olejů viskozitu podle klasifikace ISO VG.

Např. Rozdělení hydraulických olejů do kvalitativních tříd podle DIN:

Minerální oleje (ekologicky nešetrné) dle ISO 6743/4 a DIN 51524
ISO
DIN
Charakteristika
Použití
HH
H
Rafinovaný ropný olej bez aditiv (není normován)
Starší hydraulické systémy (-10 až +90 °C)
HL
HL
Rafinovaný ropný olej se zlepšenou ochrannou proti korozi a oxidaci
Zatížené hydrostatické pohony, včetně požadavku na dobrou separaci vody (-10 až +90 °C)
HM
HLP
Oleje HL + aditiva snižující opotřebení
Obecně hydraulické systémy se silně zatíženými součástmi a požadavkem na dobrou separaci vody (-20 až +90 °C)
HR
-
Oleje typu HL s přísadou pro zlepšení viskozitně - teplotních vlastností
Širší rozsah provozních teplot než oleje HL (-35 až +120 °C)
HV
HVLP
Oleje typu HM s přísadou pro zlepšení viskozitně - teplotních vlastností
Hydrostatické pohony například ve stavebním a mobilním zařízení (-35 až +120 °C)
HS
-
Syntetické kapaliny bez zvláštní odolnosti proti hoření
Speciální použití v hydrostatických pohonech, speciální vlastnosti (-35 až +120 °C)
HG
-
Oleje typu HM s přísadami proti jevu "stick-slip"
Stroje s kombinací hydraulického systému a mazaní kluzného vedení (-35 až +120 °C)
-
HLPD
Oleje typu HM s DD přísadou (detergent/disperzant)
Hydrostatické pohony s vysokým tepelným zatížením, například mobilní hydraulické systémy
Oleje se sníženou hořlavostí dle ISO 6743/4 a DIN 51502
ISO
DIN
Charakteristika
Použití
HFA E
HFA E
Emulze typu olej-ve-vodě s podílem vody > 80 %
Pohony s tlaky cca 300 bar používané v dolech
HFA S
HFA S
Syntetické vodné roztoky bez ropného oleje s podílem vody > 80 %
Hydrostatické pohony s tlaky cca 160 bar (+5 až +55 °C)
HFB
HFB
Emulze typu voda-v-oleji s podílem oleje asi 60 %
Například britský důlní průmysl, ale neschváleny v SRN (+5 až +60 °C)
HFC
HFC
Vodné roztoky polymerů s podílem vody > 35 %
Hydrostatické pohony v průmyslu a v dolech (-20 až +60 °C)
HFD R
HFD R
Bezvodé syntetické kapaliny na bázi fosforečných esterů
Mazání a regulace turbín apod. (-20 až +150 °C)
HFDS
HFDS
Syntetické kapaliny na bázi chlorovaných uhlovodíků, bez vody
Hydrauliky s požadavkem vysoké odolnosti kapaliny proti hoření
HFDT
HFDT
Směs syntetických kapalin HFDR a HFDS
Hydrauliky s požadavkem vysoké odolnosti kapaliny proti hoření
HFD U
HFD U
Bezvodé syntetické kapaliny na jiné bázi (například diestery)
Hydrostatické pohony, průmyslové hydrauliky (-35 až +90 °C)
Rostlinné a syntetické oleje (ekologicky šetrné, biologicky odbouratelné) dle ISO 6743/4 a DIN 51502
ISO
DIN
Charakteristika
Použití
HEPG
HEPG
Polyalkylenglykoly rozpustné ve vodě
Hydrostaticképohony, například zámky, "vodní hydrauliky" (-30 až +90 °C)
HETG
HETG
Hydraulické oleje na rostlinné bázi
Hydrostatické pohony, například mobilní hydraulické systémy (-20 až +70 °C)
HEES
HEES
Hydraulické oleje na bázi esteru
Hydrostatické pohony, mobilní a průmyslové hydraulické systémy (-30 až +90 °C)
HEPR
HEPR
Polyalfaolefiny apon. nerozpustné ve vodě
Hydrostatické pohony, mobilní a průmyslové hydraulické systémy (-35 až +80°C)

Na strojích se často uvádí i grafický symbol podle normy DIN 51 502 podle následujícího schématu:

Hydraulický (ropný) olej
HLP 32
Průmyslový aditivovaný olej na bázi polyglykolů
CLP PG 220
Plastické mazivo (ropné)
K 3 N - 20
Plastické mazivo syntetické (silikonová báze)
K SI 3 R - 30