Powered by Smartsupp
Domů Informace ze světa maziv Oleje pro dvoudobé motory
Domů Informace ze světa maziv Oleje pro dvoudobé motory
Oleje pro dvoudobé motory

Oleje pro dvoudobé motory

Oleje pro dvoudobé motory

Oleje pro dvoudobé motory

CO JE TO?

Oleje, které mícháte s palivem, aby mazaly pohyblivé součásti ve dvoudobých motorech. Jsou namíchány předem (tzv. premix), míchány v nádrži nebo přímo vstřikovány.

JAKOU MUSEJÍ ZAJIŠŤOVAT FUNKCI?

  • Dobře mazat… čím většímu namáhání je motor podrobován, tím lepší mazivo je nezbytné pro zmenšení opotřebení a prodloužení životnosti součástí motoru. Mazivo musí také snižovat tření kluzných povrchů v motoru kvůli maximálnímu výkonu a optimální účinnosti.
  • Těsnit… olej pomáhá těsnit soustavu píst-kroužek-válec, aby bylo zajištěno využití veškerého výkonu. Pokud je nedostatečné těsnění, projeví se to "profukováním" kolem kroužků.
  • Čistě shořet… nízká kouřivost je důležitá kvůli životnímu prostředí a minimální tvorbě karbonů na interiéru a kanálech motoru pro optimální účinnost motoru.
  • Chránit před úsadami… žádné lepivé, lakovité nebo karbonové úsady na kanálech, škrtících ventilech, pístech a hlavách, které zhoršují účinnost motoru.
  • Chránit před váznutím škrtící klapky při vlhkém počasí na karburátorech silničních závodních strojů. (Na motokrosových strojích to obstarává tvarování sacího traktu a kvalitní olej pro pěnový filtr).
  • Chránit před korozí… vytvořit odolný antikorozní film na interiéru motoru, aby i motor, který je provozován jen přerušovaně, netrpěl korozí.
  • Snadno se míchat s palivem za všech teplot.

VÝROBKY PRO NEJRŮZNĚJŠÍ POUŽITÍ

Technologie olejů pro dvoudobé motory byla vyvíjena s cílem, aby splňovala požadavky různých typů dvoudobých motorů od nízkovýkonných, používaných ve vozících, skútrech a mopedech po vysoce vyladěné motory pro závody Grand Prix.

Pro menší motory je velmi důležité, aby olej čistě shořel. Tyto motory mají malé výfukové kanály a komplikované výfukové systémy - tlumiče, které se snadno zablokují vytvořeným karbonem a pak dochází k výraznému poklesu použitelného výkonu.

Mazací a těsnící vlastnosti olejů pro dvoudobé motory se musí přizpůsobit požadavkům konkrétního použití. Obecně platí, že čím vyšší výkon a otáčky motoru, tím větší požadavky jsou kladeny na mazací vlastnosti oleje. Z těchto důvodů jsou vyráběny synteticky posílené ropné, syntetické směsné a plně syntetické oleje se zvýšenými mazacími vlastnostmi a nízkou kouřivostí pro takové případy, kde je to vyžadováno.

Těsnící vlastnosti jsou důležité, ale mohou působit proti výstupnímu výkonu. Olej musí být dostatečně viskózní a přilnavý, aby utěsnil kroužky, písty a stěny válců a předcházel tak "profukování", ale nesmí být tak hustý, aby ovlivnil výstupní výkon motoru. Velmi hustý olej by způsobil ztrátu výkonu vlivem vnitřního tření.

Mnoho terénních závodních motorů je dnes kvůli vysokému výstupnímu výkonu a širšímu rozsahu točivého momentu závislých na technologii přívěry. Oleje, které vytvářejí lakovité nebo lepivé úsady, mohou způsobit váznutí přívěry a tak zabránit její funkci. Maziva jsou rozsáhle zkoušena, aby bylo zajištěno, že nepříznivě neovlivňují funkci přívěry ani při přerušovaném provozu.

U motorů chlazených kapalinou je nutno dbát na správné zahřívání, abychom předešli "přidírání při studeném startu"

Dvoudobé silniční závodní motory mají jedinečnou kombinaci požadavků na mazivo. Obvyklý provoz bez účinné filtrace vzduchu může způsobit náchylnost k váznutí škrtící klapky karburátoru za vlhka problém, který řeší speciální složení závodních olejů. Výjimečně vysokým otáčkám a rázovému zatížení obvyklému v závodních motorech mohou vyhovět jen výrobky se zvláště dobrými mazacími vlastnostmi. Díky rozsáhlému používání těchto olejů v závodech byla vyvinuta technologie syntetických esterů, která tyto požadavky splňuje. Nyní výhody této technologie využívají jezdci při terénních závodech i při cestě do práce.

MÍCHÁNÍ VÝROBKŮ

Maziva se mají míchat v poměru doporučeném výrobcem motoru a stejně tak být používána. Stroje vybavené vstřikovacím systémem by nikdy neměly být mazány olejem, který je určen výhradně pro použití jako "premix", protože ty mají obvykle vyšší viskozitu a výsledkem by mohlo být nedostatečné mazání motoru.

Mísící poměr
benzín : olej
20:1
25:1
30:1
40:1
50:1
% oleje
5 %
4 %
3.3 %
2.5 %
2 %
ml oleje / galon
227
182
152
114
91
ml oleje / litr
50
40
33
25
20


KDO URČUJE STANDARDY?

NMMA (National Marine Manufacturers Association) stanovila klasifikací TCW-II a TCW-III základní normy pro mazání, zapalování a tvorbu úsad jako hodnoty vztažené k referenčnímu oleji. Všechna maziva splňující tuto klasifikaci musí splnit požadavek mísitelnosti za studena, který je splnitelný pouze přidáním lihového rozpouštědla do směsi, což vylučuje použití plně syntetických a syntetických směsných olejů, které v mnoha případech nabízejí lepší mazací vlastnosti.

TISI (Thai Industry Standards Institute) specifikace s nízkou kouřivostí vytvořená Thajskými úřady pro výkonnost olejů pro dvoudobé motory.

JASO (Japanese Standards Organisation) vydala řadu klasifikací, která pokrývá mazací výkonnost a požadavky na kouřivost, a to FA, FB a FC (přičemž FC je z nich nejpřísnější). Firemní zkouška kouřivosti SUZUKI je v korelaci s oddílem zkoušek kouřivosti této klasifikace.

ISO (International Standards Organisation) vyvíjí celosvětové klasifikace maziv pro dvoudobé motory. ISO-L-EGD je vyšší klasifikace kouřivosti než JASO FC.

API (American Petroleum Institute) TC kategorie zajišťuje, že mazivo splňuje stanovené základní požadavky, které se zkoušejí na motoru Yamaha CE50S. Klasifikace TD se vztahuje na maziva pro plavidla a je v souladu s klasifikací BIA/NMMA TCW2.

BIA (Boating Institute of America) je autorem klasifikace TCW pro plavidla, která je nyní všeobecně nahrazována klasifikací NMMA.

CEC (Co-ordinating European Council) vyvinul mezinárodně uznávanou zkoušku CEC-L-33-T-82 pro biologickou odbouratelnost olejů pro dvoudobé motory.

BIOLOGICKÁ ODBOURATELNOST

Pro ekologicky citlivé aplikace, jako jsou vodní plavidla a některé oblasti použití v terénu, jsou doporučovány biologicky odbouratelné oleje pro dvoudobé motory. Bylo již vyvinuto i biologicky odbouratelné složení oleje s vysokou výkonností, kombinace dříve nedosažitelná. Závodní plavidla mohou nyní těžit z vynikající ochrany vysoce výkonných olejů pro dvoudobé motory, které jsou ekologicky přijatelné.