Powered by Smartsupp
Domů Informace ze světa maziv Výkonnostní třídy automobilových převodových olejů
Domů Informace ze světa maziv Výkonnostní třídy automobilových převodových olejů
Výkonnostní třídy automobilových převodových olejů

Výkonnostní třídy automobilových převodových olejů

Výkonnostní třídy automobilových převodových olejů

Výkonnostní třídy automobilových převodových olejů

GL-1

Pro manuální převody pracující za tak nenáročných podmínek, že pro zajištění mazání může být použit minerální olej (rafinát).


GL-2

Pro nápravy se šnekovým převodem pracující v takovém režimu, že mazivo GL-1 není schopno zajistit dostatečné mazání.


GL-3

Pro manuální převodovky pracující v režimu střední až vysoké zátěže a pro nápravy s kuželovými ozubenými koly pracujícími v režimu malého až středního zatížení. Provozní podmínky vyžadují mazivo překračující požadavky GL-1 ale nedosahující požadavků GL-4.


GL-4

Pro nápravy s kuželovými ozubenými koly pracující v režimu střední zátěže nebo nápravy s hypoidním náhonem pracující v režimu střední zátěže. Oleje mohou být používány i ve vybraných manuálních převodovkách a v případech spojení hnací nápravy a diferenciálního převodu.


GL-5

Pro převody, především hypoidní převody, pro nápravy pracující v různých kombinacích zátěže (vysoká x nízká rychlost, vysoký zkrut a otřesy).


GL-6

Pro převody s velmi vysokým namáháním ve formě zádrže. Takové převody vyžadují ochranu před tvorbou vrypů, přesahující možnosti maziva GL-5. Posun k jiným typů převodů minimalizuje komerční využití těchto maziv.


MT-1

Pro nesynchronizované manuální převodovky v režimu vysokého zatížení. Mazivo obsahuje aditiva pro extrémně vysoký tlak a pro zvýšení teplotní stability.