Powered by Smartsupp
Domů Všeobecné obchodní podmínky
Domů Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti EKOLUBE, s.r.o provozovatele portálu Oleje.cz

1. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost EKOLUBE, s.r.o. jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.oleje.cz v sekci „Kontakty“.

 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 • Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Zbožím jsou oleje, maziva a ostatní výrobky prodávané společností

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími a Nařízením evropského parlamentu a rady EU č. 679/2016, ze dne 27.dubna 2016, platné ode dne 25.5.2018. viz informace o zpracování osobních údajů na www stránkách Oleje.cz.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a 
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.      

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně sedmi let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

2. Možnosti dopravy a dodací lhůty

Doprava po České republice

Výrobky jsou dodávány v ČR expresní balíkovou službou PPL, velkoobjemovou dopravní službou, případně je možné využít výhodného osobního odběru ve firemní prodejně v Brně na Pražákové 10. (mapa).

Doprava na Slovensko

Dodání na Slovensko je možné realizovat pomocí služby PPL.

Dodání je možné pouze při platbě převodem (předem) nebo platební kartou online (přes internet), přičemž celková hmotnost zásilky nesmí přesáhnout 20 kg. Pro platbu v EUR doporučujeme použít náš EURO účet, viz kontakty.

Pro Slovenské firmy: Zboží se účtuje bez DPH (osvobozeno podle §9 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů), dokladem je standardní faktura. Pro osvobození od DPH je nutné podepsat "Čestné prohlášení" (vystavujeme my) o vývozu zboží do zahraničí.

Poznámka: Při platbě kartou online na Slovensko není možné účtovat ceny za zboží bez DPH.

Doprava po světě

Dodání zboží do zahraničí (mimo SR) je podmíněno individuální dohodou.

Dodavatel se zavazuje odeslat zboží v rámci ČR a SR bezodkladně po obdržení objednávky, maximálně ve lhůtě do 72 hodin (tří prac. dnů) od příjmu dokladu o zaplacení objednávky. Dodavatel neručí za škodu způsobenou pozdním dodáním dopravcem. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, pokud nebude moci z kapacitních důvodů odeslat výrobek ve lhůtě 72 hodin (nevztahuje se na zboží označené slovy "Na objednávku"). Zákazník bude o odstoupení informován do 48 hodin od obdržení objednávky. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad.

3. Platební podmínky

Na našem e-shopu jsou k dispozici tyto možnosti plateb

 • Platba dobírkou (při převzetí balíku) - Vybrané zboží zaplatíte na poště nebo poštovnímu doručovateli v okamžiku převzetí zboží.
 • Platba převodem (předem) - Nejprve musíte zboží zaplatit převodem příslušné částky na náš bankovní účet. Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo. Pečlivě si jej opište a uveďte při platbě bankovním převodem jako variabilní symbol.
 • Platba převodem ONLINE pomocí PayU - Moderní online platební systém umožňující okamžitý převod finančních prostředků a tedy i okamžité vyřízení a odeslání vaší objednávky. Pokud chcete využít tuto platební metodu, stačí, když při výběru platby zvolíte ze seznamu podporovaných bank tu, u které máte zřízené internetové bankovnictví. Systém vás po odeslání objednávky přesměruje na stránky e-bankingu vaší banky, kde se přihlásíte a potvrdíte odeslání již před vyplněného platebního příkazu. O výsledku transakce budete ihned informováni.
 • Platba kartou ONLINE (přes internet) - Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Na konci objednávky jen zadáte své dvanáctimístné číslo karty, datum platnosti a ověřovací CVC/CVV kód.
  Pro realizaci plateb využíváme nejmodernější systém (3D Secure od společnosti Global Payments Europe). Vaše citlivé údaje o kartě jsou chráněny šifrováním SSL a přístup k nim má pouze vaše banka. Více informací o platbě kartou online.
 • Platba v hotovosti nebo platební kartou přímo na prodejně - Lze použít při osobním odběru zboží.
  Při osobním odběru můžete zaplatit zboží v hotovosti nebo platební kartou, a to bez jakéhokoliv poplatku.
  Pro platby na prodejně akceptujeme tyto platební karty:
  MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, VISA, Diners Club, Visa Electron
  Akceptujeme také bezkontaktní bankovní platební karty!
  
 • Platba ONLINE pomocí služby PayPal - Online platební systém umožňující okamžitý převod prostředků a tedy i rychlé vyřízení a odeslání objednávky. Pokud zvolíte tuto platební metodu, budete po úspěšném dokončení objednávky přesměrováni na stránky PayPal.com, kde se přihlásíte a potvrdíte před vyplněnou platbu. O výsledku transakce budete ihned informováni.

4. Cena dopravy

Pokud zvolíte jiný způsob doručení zboží než osobní odběr, je nutné počítat s poplatkem za poštovné a balné. Tento poplatek se Vám automaticky vypočítá podle druhu dopravy a platby ještě před odesláním objednávky.

Tabulka možných způsobů úhrady zboží a ceny jeho přepravy:

Způsob platby
Způsob dopravy a její cena
Balík PPL (ČR) *
Velkoobjemová zásilková služba (ČR)**
Balík PPL na Slovensko
Osobní odběr na prodejně
Platba dobírkou (při převzetí balíku)
145 Kč s DPH
1.395 Kč s DPH
-
-
Platba převodem (předem)
125 Kč s DPH
1.295 Kč s DPH
289 Kč s DPH
0 Kč
Platba kartou/PayU/PayPal online (přes internet)
125 Kč s DPH
1.295 Kč s DPH
289 Kč s DPH
0 Kč
Platba v hotovosti nebo platební kartou přímo na prodejně
-
-
-
0 Kč


Libovolný způsob platby s celkovou částkou >2000 Kč s DPH a váhou pod 20 kg
0 Kč
-
-
-
Parametry zásilky
Způsob dopravy a její parametry
Balík PPL (ČR) *
Velkoobjemová zásilková služba (ČR)**
Balík PPL na Slovensko
Osobní odběr na prodejně
Maximální hmotnost **
20 kg
180 kg

20 kg
Neomezená
Dodací lhůta (od odeslání dodavatelem)
2 dny
2 dny
3 dny
Zboží vedené jako "Skladem" je k vyzvednutí na prodejně v pracovní době obvykle ihned po odeslání objednávky
Poznámka:
* Pro dodání zboží zásilkovou službou vyžadujeme telefonické spojení na zákazníka. Naší smluvní zásilkovou službou je firma PPL, osobní vyzvednutí je možné na pobočkách ParcelShop, seznam zde: www.pplparcelshop.cz
** Po individuální dohodě je možno dodat větší než udávané hmotnosti zásilek.

Pokud cena vašeho nákupu přesáhne částku 2000 Kč včetně DPH a má celkovou váhu do 20 kg, neplatíte za dopravu po celé ČR!

5. Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (ust. § 2161 OZ).

Prodávající prohlašuje, že jím dodávané zboží a výrobky odpovídají normám a technickým parametrům stanoveným pro daný výrobek uvedeným v technické dokumentaci.

Prodávající dodá zboží kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li takto dodané zboží tyto deklarované vlastnosti, je kupující oprávněn reklamovat vady zboží.

Dodá-li prodávající zboží na místo určené kupujícím, převezme kupující zboží při dodání, v ostatních případech převezme kupující zboží při prodeji. Převzetím koupeného zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, na základě ust. § 2165 z č.  89/2012 Sb., (občanský zákoník) a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění. Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti zákazníka individuální dohodou s kupujícím.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@oleje.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Reklamace nalévaného zboží

Nelze uplatňovat dodatečně reklamaci na zboží, které bylo načerpáno do vlastního zákazníkem přineseného obalu (nádoby). V případě zboží nalévaného do nového - u prodávajícího zakoupeného obalu - lze uplatnit reklamaci (případně vrátit zboží) pouze tehdy, nebyl-li porušen uzávěr zboží a trhací plomba uzávěru obalu.

S ohledem na rozdílnou objemovou roztažnost olejů při různých teplotách, tzv. denního chodu teplot, může při plnění nádoby u detailovaného prodeje olejů dojít vlivem této roztažnosti k odchylce v načerpaném množství oleje v nádobě v rozmezí +/-3% objemu nádoby.

6. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku – sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy dle ust.§ 1820 OZ: smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory -§1828 a násl. OZ Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do třiceti(30) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká v případě, že dodané zboží bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím. (ust. § 1837,písm.e), a dále pak v případě zboží vyňatého z původního obalu (§1837, písm.g) OZ.

Kupující, který využije práva na odstoupení od uzavřené smlouvy, ponese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, pokud nemůže být zboží vráceno pro svoji povahu obvyklou poštovní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká v případě, že dodané zboží bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím. (ust. § 1837,písm.e), a dále pak v případě zboží vyňatého z původního obalu (§1837, písm.g) OZ.

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do třiceti(30) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající hodnotě zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.

Prodávající po obdržení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí zákazníkovi částku odpovídající plné kupní ceně (včetně přepravních nákladů) na jím uvedené číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo na stržení adekvátní částky z ceny zboží na úhradu nákladů spojených nahrazením poškozených obalových materiálů výrobku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech, kdy zákazník neposkytne pravdivé či úplné informace nutné k uskutečnění plnění, případně není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží.

Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.

Ve všech těchto případech je zákazník o této skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. V případě, že zákazník

8. Možnost zrušení objednávky

Zákazník má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu.

9. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zpracování osobních údajů – na www.oleje.cz

Internetový obchod Oleje.cz si váží důvěry zákazníka a zavazuje se, že bude chránit data, která byla uvedena při realizaci objednávky.
Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem internetového obchodu Oleje.cz, a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu Oleje.cz.

V rámci monitoringu spokojenosti zákazníků může provozovatel předat e-mailovou adresu zákazníka provozovateli Heureka.cz. Heureka.cz rozesílá dotazníky spokojenosti zákazníka s Oleje.cz. Žádné jiné e-maily nemůže Heureka.cz rozesílat ani poskytnout adresu třetí straně.

V rámci realizace objednávky jsou dílčí údaje poskytovány partnerům, kteří jsou přímými dodavateli zboží, přepravním společnostem a zpracovateli online plateb.

10. Novinky e-mailem

Zákazník souhlasí, že mu provozovatel může zasílat novinky e-mailem související se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na svoji elektronickou adresu. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V každém takovém informačním e-mailu je na konci uveden odkaz, kterým lze odběr novinek zrušit. Toto zrušení lze provést také v administraci.

E-mail s novinkami bude zákazníka informovat o aktualitách z oblasti olejů, přísad a maziv obecně a může prezentovat akční zboží.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Obal

Za obaly od všech balených výrobků byl, pod identifikačním číslem EK-F05020184, uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu.

12. Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu s výše uvedenými obchodními podmínkami v průběhu odeslání objednávky povoluje zákazník i používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu.

Pokud máte v jakémkoli bodě našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás. Snažíme se vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.

Výše uvedený nákupní řád je platný od 2.1.2023 včetně.

Tým Oleje.cz