Powered by Smartsupp
Domů Poradna Co s vyjetým olejem?
Domů Poradna Co s vyjetým olejem?
Co s vyjetým olejem?

Co s vyjetým olejem?

Upotřebený olej. Mazlavá, černá hmota je nebezpečný odpad, který umí napáchat velké škody na životním prostředí.

Upotřebený olej. Mazlavá, černá hmota je nebezpečný odpad, který umí napáchat velké škody na životním prostředí.

S nebezpečným odpadem se musí nakládat velmi obezřetně! Vyjeté, znehodnocené motorové i převodové odpadní oleje je nutné skladovat jen na místě, které je schváleno úřadem.

Pokud byly tyto oleje prodávány prostřednictvím maloobchodní sítě fyzickým osobám (spotřebitelům), jsou tyto osoby dle §17 zákona 185/2001 Sb. povinny tento odpad odevzdat na místech k tomuto účelu zřízených prostřednictvím obcí – Eko dvory.

Pamatujte si: oleje se nesmí v žádném případě dostat do kanalizace nebo znečistit zeminu.