Powered by Smartsupp
Domů Informace ze světa maziv Popis automobilových maziv
Domů Informace ze světa maziv Popis automobilových maziv
Popis automobilových maziv

Popis automobilových maziv

Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele však mají z tohoto souboru praktický význam zejména motorové a převodové oleje.

Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele však mají z tohoto souboru praktický význam zejména motorové a převodové oleje.

Motorové oleje

Motorový olej je bezesporu technologicky nejsložitější olejářský výrobek, jehož vlastnosti jsou dány řadou mnohdy protichůdných technických požadavků a parametrů. Pro ilustraci lze uvést několik oblastí, které vyjadřují požadavky, jež výrobci motorů kladou na motorový olej.

Oblast tření a opotřebení:

 • minimalizace tření a opotřebení
 • snížení spotřeby paliva
 • odolnost olejového filmu proti protržení
 • žádná povrchová poškození (pitting)
 • uchování honovacích stop
 • určité reakční teploty přísad
 • přilnavost k třecím plochám

Oblast teploty a viskozity:

 • tepelná stabilita
 • odolnost proti oxidaci
 • stanovený pokles viskozity za vysoké teploty
 • viskozita, protočení motoru, čerpatelnost, tekutost za nízkých teplot
 • co možná nejmenší závislost viskozity na teplotě
 • mechanická stabilita ve střihu

Oblast čistoty – žádné zbytky:

 • disperzní schopnosti
 • detergentní účinky
 • žádné uvolňování pístních kroužků – žádné zapékání pístních kroužků
 • zabránění vzniku horkých kalů
 • zabránění vzniku studených kalů
 • odolnost vůči vodě
 • žádné usazeniny na ventilech
 • žádná tvorba usazenin ve spalovacím prostoru
 • žádné samozápaly

Oblast dalších důležitých fyzikálních a chemických vlastností:

 • ochrana před korozí
 • neutralizační vlastnosti
 • tepelná a oxidační stabilita
 • snášenlivost s neželeznými kovy a laky
 • snášenlivost s elastomerovým těsněním
 • potlačení pěnivosti
 • dobrá odlučivost vzduchu
 • těsnící schopnost
 • nízká těkavost
 • dobrá tepelná vodivost – chladicí účinnost

Oblast aplikace:

 • mísitelnost a snášenlivost s ostatními motorovými oleji
 • záběhové vlastnosti
 • dlouhé výměnné intervaly
 • použitelnost v různých typech motorů
 • trvale stejná kvalita
 • žádné pachové zatížení
 • žádné negativní vlivy na zdraví a životní prostředí

Z uvedeného je patrná náročnost výroby motorového oleje, jehož kvalita se odvíjí od dokonalé technologie výrobců a co nejdůslednějšího splnění uvedených požadavků.

Pro výběr optimálního motorového oleje z hlediska konečného uživatele jsou však postačující pouze dvě základní specifikace, a to jeho viskozitní a výkonnostní kategorie.

Převodové oleje

U převodových olejů není situace tak složitá jako u olejů motorových, musejí však splňovat rovněž celou řadu požadavků výrobců např.:

 • minimální opotřebení převodovky
 • úspora paliva
 • výborné nízkoteplotní vlastnosti
 • dlouhodobá (celoživotní) náplň převodovky
 • snadné řazení
 • nízká hlučnost
 • univerzálnost použití
 • výborné antikorozní vlastnosti
 • nízká pěnivost
 • snášenlivost s těsnícími materiály

Pro výběr optimálního převodového oleje z hlediska konečného uživatele jsou rovněž postačující dvě základní specifikace. Viskozitní SAE a výkonová podle API GL viz dále.