Powered by Smartsupp
Domů Informace ze světa maziv Oleje pro motory veteránů
Domů Informace ze světa maziv Oleje pro motory veteránů
Oleje pro motory veteránů

Oleje pro motory veteránů

Výběr vhodného maziva pro čtyřdobé motory (jak benzínové tak dieselové) veteránů a historických aut může být pro jejich vlastníky velmi problematické. Pokroky, které byly učiněny ve vývoji a výrobě maziv pro moderní motory s vnitřním spalováním, jsou tak výrazné, že vlastnosti těchto produktů nejsou kompatibilní s inženýrskou technologií použitou pro staré motory.

Výběr vhodného maziva pro čtyřdobé motory (jak benzínové tak dieselové) veteránů a historických aut může být pro jejich vlastníky velmi problematické. Pokroky, které byly učiněny ve vývoji a výrobě maziv pro moderní motory s vnitřním spalováním, jsou tak výrazné, že vlastnosti těchto produktů nejsou kompatibilní s inženýrskou technologií použitou pro staré motory.

Úvod

Výběr vhodného maziva pro čtyřdobé motory (jak benzínové tak dieselové) veteránů a historických aut může být pro jejich vlastníky velmi problematické. Pokroky, které byly učiněny ve vývoji a výrobě maziv pro moderní motory s vnitřním spalováním, jsou tak výrazné, že vlastnosti těchto produktů nejsou kompatibilní s inženýrskou technologií použitou pro staré motory.

Monográd versus Multigrád

Největší problém s použitím moderních multigrádových olejů  ve starších motorech spočívá v dočasné ztrátě viskozity, ke které dochází mezi kroužky a vložkou válce. Jakmile je multigrádový olej stlačen  mezi  těmito dvěma kluznými  povrchy, molekuly, které umožňují oleji téci při nižších teplotách a zachovávají  jeho viskozitu a tloušťku filmu při vyšších teplotách, se stávají zarovnané (místo toho aby byly svinuté),  a tím se olejový film dočasně ztenčí.  Jakmile tento střižný (nebo smýkací) proces  ustane, olej obnoví svoji tloušťku. V moderních motorech s malými tolerancemi toto nepředstavuje  problém, protože olej je efektivně stírán zpět a pouze tenké vrstvy jsou zapotřebí pro zajištění účinného utěsnění a mazání. V motorech staršího designu, jejichž tolerance nejsou tak přesné, není olej pod takovou kontrolou a dochází k jeho průniku do spalovací komory, kde dojde k jeho spálení a úniku ve spalinách. Pokud byl však motor přebudován tak, aby splňoval moderní požadavky na tolerance (včetně plnoprůtokového filtru), mohou být multigrády vhodné.

V takových případech pak mohou nalézt multigrády např.SAE 20W/50 svoje uplatnění  i ve starších motorech, kde účinně fungují  jako přechod mezi SAE 30 nebo SAE 40. Jejich velkou výhodou nad čistě monográdními oleji je jejich schopnost poskytovat lepší cirkulaci při studených startech, což pomáhá snížit opotřebení při startu.

Filtrovatelnost a dispergace

Filtrovatelnost oleje hraje také velmi významnou roli při výběru maziva. Moderní motory jsou osazeny plnoprůtokovými filtry, které jsou schopny odfiltrovat částice o velikosti pouze 3 mikrony. Starší motory však často mívají pouze kovové sítko na sání čerpadla, které je schopno zachytit pouze částice větší jak 500 mikronů!  Moderní maziva obsahují disperzanty, které napomáhají filtrovatelnosti  tím, že obalují každou pevnou částici znečištění. Přísada tak zabraňuje shlukování pevných částic, které jsou udržovány rozptýlené v celém objemu oleje a nedochází  tak  k jejich usazování na dně olejové vany. V jejich rozptýleném stavu mohou být odstraněny výkonným plnoprůtokovým  kazetovým filtrem. Naneštěstí, pokud není filtrační systém efektivní (jako například ve starých motorech), tyto nečistoty budou nadále cirkulovat v systému a způsobovat nadměrné opotřebení. Odstředivé síly mohou dokonce způsobit zatlačení nečistot do cest v klikové hřídeli a způsobit tak omezení nebo zastavení průtoku oleje.  Z těchto důvodů se použití olejů s vysokým množstvím disperzantů nedoporučuje. Mělo by zde být použito produktů se staršími specifikacemi, které umožní pevným částicím kontaminujícím olej rychle klesnout na dno olejové nádrže, kde dojde k jejich odstranění při další výměně oleje.

Detergenty

Detergenty v oleji zabraňují znečistění a zamezují produktům oxidace (způsobené vystavením oleje zvýšeným teplotám) jako jsou saze, karbon, lak a usazeniny kyselin, aby se přichytávaly na kovové povrchy. Toto je požadovaná vlastnost, a proto je vyvážený poměr detergentů v oleji vhodně vybraném pro konkrétní design motoru doporučen.

Pozn.překlad.  I dnes, však již ve vyjímečných případech bývá ještě stále nutností použít neaditivovaný olej, tedy olej bez obsahu detergentní přísady. Platí to zejména u motorů, které byly od počátku provozovány na neaditivované oleje a neprošly za celou svoji životnost generální opravou s mechanickým vyčištěním mazacích kanálů a všech zakarbonovaných olejem omývaných míst. U takových motorů hrozí při naplnění olejem s obsahem detergentu uvolnění velkého množství karbonu a následné ucpání mazacích kanálů se všemi negativními důsledky.

Ochrana proti opotřebení

V moderních motorech, které obvykle mívají čtyři ventily na válec, dochází k velmi vysokým kluzným silám na vačce a zdvihátkách. Zátěž v této části motoru se od počátku osmdesátých let navíc stále zvyšuje. Ve snaze snížit nebo úplně eliminovat počáteční problémy s opotřebením vačkových hřídelí docházelo k vývoji maziv obsahujících stále více přísad proti opotřebení. Tyto přísady jsou speciální látky, které se chemicky váží ke kovovému povrchu a vytvářejí tak film, který zajišťuje mazání v době nepřítomnosti oleje a zabraňuje tak kontaktu kov na kov při extrémní zátěži.

V nových nebo přestavěných motorech může však tato vlastnost mít i opačný efekt. Tato aditiva proti opotřebení mohou vytvářet pláty z chemických látek na pístních kroužcích a stěnách válce, které zanášejí  honovací kanálky na broušených plochách, které jsou důležité pro udržení oleje a správné mazání kluzných ploch. V extrémních případech toto může způsobit i tzv. Bore glazing (úplné  zasklení těchto kanálků.  Motory pracující v konstantních otáčkách a při nízké zátěži jsou k tomuto jevu zvláště náchylné. Moderní motory se s tímto problémem nepotýkají díky použití sofistikovaných metalurgických a obráběcích technik, to však samozřejmě neplatí u motorů, které jsou 20 a více let staré. Pokud motor spadá do této kategorie, pak by měly být použity pouze oleje s maximální výkonovou specifikací na úrovni API CC, SD nebo MIL-L-2104B.

Shrnutí na závěr

Výše uvedené odstavce nastínily hlavní rozdíly mezi výkonovými úrovněmi maziv požadovanými pro benzinové a naftové motory starších vozů a veteránů. Moderní maziva disponují některými vylepšenými vlastnostmi. Mají vylepšené protipěnivostní a odvzdušňovací vlastnosti, nižší bod tuhnutí a dobrou oxidační stabilitu, lepší schopnost vypořádat se s kyselými sloučeninami vytvářenými spalováním. Toto je definováno jako Total Base Number - TBN. TBN číslo 4.0 by bylo považováno za normální pro starší naftový nebo benzinový motor, ale oleje s TBN až do čísla 16 mohou být použity pro moderní naftový motor. Ačkoliv moderní maziva mají vylepšené některé výše popsané vlastnosti, pro splnění specifických požadavků motorů starších aut a veteránů byly vytvořeny speciální  formulace olejů, které svými  vlastnostmi plně odpovídají kritériím popsaným výše.

Přeloženo z časopisu Lube, srpen 2013

Autor: Adrian Hill   Morris Lubricants  U.K.