Powered by Smartsupp
Domů Informace ze světa maziv Oblasti použití elastomerů
Domů Informace ze světa maziv Oblasti použití elastomerů
Oblasti použití elastomerů

Oblasti použití elastomerů

Oblasti použití elastomerů

Oblasti použití elastomerů

Základ elastomerů
Teplotní rozsah °C
Oblast použití
Poznámky
-
+
krátkodobě
Etylen propylen kaučuk (EPDM)
50
150
200
Horká voda a pára,zředěné kyseliny a louhy,alkoholy,ketony,estery,silikonové tuky,brzdové kapaliny,směsi polyglykol-voda
Velmi dobrá odolnost proti vlivům počasí,odolnost proti působení ozónu a proti stárnutí. Podmínečná stálost proti těžko zápalným kapalinám na bázi čisté kyseliny fosforečné a esteru. Nestálý vůči alifatickým,aromatickým(např.ropné oleje a tuky) a chlorovaným uhlovodíkům.
Styren butadien kaučuk (SBR)
50
100
120
Brzdové kapaliny, silikonové oleje a tuky
Nestálý vůči alifatickým,aromatickým a chlorovaným uhlovodíkům
Chlor butadien kaučuk (CR)
45
100
120
Chladící prostředky(např. Freon 12, 22), amoniak, alkoholy, ropné oleje s nízkým DVI-těsnící a snášenlivostní index
Odolný proti ohni, dobrá odolnost vůči vlivům počasí a ozónu. Nestálý vůči aromatickým a chlorovaným uhlovodíkům.
Epichlor hydrin (ECO)
40
120
130
Ropné oleje
Dobrá odolnost vůči olejům, ozónu,odolnost proti chladu, nepatrná plynopropustnost
Fluor kaučuk (FPM)
20
200
230
Ropné oleje, také sířené, těžko vznětlivé hydr.kapaliny typu HFD(fosfátestery a chlorované uhlovodíky) alifatické a aromatické uhlovodíky. Pohonné hmoty obsahující metanol.(M 15)
Odolný proti ohni, výborná stálost vůči vlivům počasí a ozónu. Nestálý vůči skydrolu, amoniaku neobsahujícímu vodu, sodíku, draselnému louhu, ketonům, nízkomolekulárním esterům, éteru, dioxanu,některým aminům a chlorsulfonovým kyselinám, kyselině fluorovodíkové neobsahující vodu.
vysoce fluorovaný
10
200
230
Nitril butadien kaučuk (NBR)
50
100
120
Ropné oleje, voda max. 100°C.
Materiály z NBR kaučuku neodolávají
- brzdovým kapalinám
- nesnadno vznětlivým kapalinám na bázi chlorovaných uhlovodíků nebo fosfátesterů
- aromátům (např.benzol,toluen)
- esterům, aminům
- ketonům(např.aceton)
- koncentrovaným kyselinám a louhům
- V sírou nasycených olejích nemá teplota přesáhnout +70°C až +80°C, jinak hrozí nebezpečí vytvrzení.
- Chování hmoty při bobtnání je závislé na indexu ropného oleje DVI- těsnící a snášenlivostní index.

20
100
120
Ropné oleje vhodné k utěsňování na součástech z plast. hmot.
30
100
120
Materiály O-kroužků (hlavně u kluzných těsnících kroužků).
25
100
120
Benzin, topné, válcovací a tlumič.oleje,nafta.
45
100
120
Dobrá odolnost proti chladu.
50
100
120
KTW-schválení (pitná voda)
35
100
120
Stlačený vzduch do 80°C.
20
100
120
Ropný olej, voda do 100°C.