Oleje.cz - svět maziv

Komentáře odborníků

Chcete-li zveřejnit Váš odborný článek, komentář nebo polemiku týkající se problémů v oblasti tribotechniky, zašlete prosím text na náš email: info@oleje.cz. Váš příspěvek rádi v této sekci zveřejníme.

Sponzor této sekce:

Nový přístup ke sledování stavu olejů

31.12. 2013

Během posledních desetiletí se sledování životnosti průmyslových maziv provádělo dobře zavedenými testy, které poskytovaly včasné varování před problémy, tak aby měl uživatel dostatek času, aby byla přijata proaktivní opatření ještě před negativním dopadem na spolehlivost zařízení.

Zobrazit celý článek

Oleje pro motory veteránů

12.09. 2013

Výběr vhodného maziva pro čtyřdobé motory (jak benzínové tak dieselové) veteránů a historických aut může být pro jejich vlastníky velmi problematické. Pokroky, které byly učiněny ve vývoji a výrobě maziv pro moderní motory s vnitřním spalováním, jsou tak výrazné, že vlastnosti těchto produktů nejsou kompatibilní s inženýrskou technologií použitou pro staré motory.

Zobrazit celý článek

Technologie PAG, nový produkt mezi mazivy pro zpracování potravin

27.09. 2012

Za uplynulé roky došlo k velkému pokroku ve výzkumu a vývoji maziv H-1 a vznikly tak špičkové výrobky. Výrobci maziv pokračují v hledání ještě lepších výrobků, zvláště pak v oblasti bezpečnosti potravin a vlivů na životní prostředí.

Zobrazit celý článek

PAG jako motorové oleje?

16.04. 2012

Polyalkylen glykoly (PAG) mají několik vlastností, které jsou ceněné u mazadel a po léta jsou v tomto průmyslu využívány. Vlastnosti jako výborná kluzkost a vysoký index viskozity je učinily populárními základními surovinami pro výrobky, jako jsou průmyslové oleje pro převodovky a brzdové kapaliny.

Zobrazit celý článek

Hydraulické kapaliny

11.03. 2011

Hydraulické kapaliny jsou po motorových olejích druhou nejvýznamnější skupinou maziv. Na celkové spotřebě maziv se podílejí asi 12% a na spotřebě průmyslových maziv 30% ...
Zdroj: Ing. Ivana Václavíčková, Paramo, a.s.

Zobrazit celý článek

Prodloužené intervaly výměny olejů v provozu osobních automobilů

23.11. 2010

Motorový olej je jeden z konstrukčních prvků motoru. Vývoj nových motorů vy-žaduje současně změny složení a vlastnosti motorových olejů. Tato změna je nutná nejen z důvodů zvyšování výkonů motorů, ale souvisí také se snahou o prodloužení intervalů výměny oleje při servisních prohlídkách.
Zdroj: Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice Ladislav HRABEC, VŠB-TU Ostrava

Zobrazit celý článek

Teflonové suspenze do olejů, ano či ne?

30.04. 2010

Jedni je chválí, jiní zatracují. Tak by se dal charakterizovat současný pohled na tzv. teflonové přísady do olejů u laické i odborné veřejnosti.
Zdroj: Ing. Lubomír Tresner (Ekolube s.r.o.)

Zobrazit celý článek

Výměna motorových olejů

08.01. 2010

Článek uvádí některé aspekty, které ovlivňují hospodaření a manipulaci s mazivy, zejména s motorovými oleji, v autoservisech. Jsou uvedena specifika autorizovaných a neautorizovaných autoservisů. V závěru jsou uvedeny některé zásady pro správnou výměnu a provozování motorových olejů. Zdroj: Ing. Jaroslav Černý, CSc. (Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha)

Zobrazit celý článek

Výroba motorových olejů

12.11. 2009

Tento článek navazuje na předchozí článek o výrobě a vlastnostech základových olejů. Stejně jako výroba základových a motorových či převodových olejů může být na sobě zcela nezávislá, tak i tyto dvě problematiky bude lépe zpracovat ve dvou oddělených článcích.
Zdroj: Časopis AutoExpert, Ing. Jaroslav Černý, CSc. (Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha)

Zobrazit celý článek

Když se řekne: základové oleje

15.02. 2009

O výrobě mazacích, a zejména motorových olejů kolují mezi laickou (ovšem někdy i odbornou) veřejností určité informace, kterým se skutečný odborník podivuje a začne přemýšlet, kde se vůbec mohly vzít a kdo je vymyslel. V některých svých předešlých článcích jsem se okrajově touto problematikou zabýval, nicméně myslím, že podrobnější údaje řada z čtenářů uvítá.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - Otěrové kovy

21.09. 2008

Tentokrát se autor věnuje rizikům, jež přináší výskyt otěrových kovů v motorovém oleji.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - Voda a glykol v oleji

16.04. 2008

Voda a olej jsou dvě navzájem neslučitelné látky. Voda se v oleji rozpouští jen ve velmi malém, zanedbatelném množství...
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - Palivo v oleji

05.01. 2008

V dnešním dílu se dozvíte více o rizikách, jež přináší průnik paliva do motorového oleje.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - Oxidační stabilita, nitrace oleje

07.09. 2007

Dnes se podíváme blíže na oxidaci olejů. Oxidace je reakce mezi kyslíkem ze vzduchu a molekulami motorového oleje, většinou mezi kyslíkem a uhlovodíky ...
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - Nečistoty a saze v motorovém oleji

31.05. 2007

V dnešním dílu se budeme zabývat Nečistotami a sazemi, jejich vlivu na kvalitu motorového oleje a na funkci motoru.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - Detergenty a disperzanty

26.03. 2007

V dnešním dílu se budeme zabývat detergenty a disperzanty
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - Kyselost a alkalita olejů

26.12. 2006

V dnešním dílu se budeme věnovat kyselosti a alkalitě olejů
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - HTHS viskozita a lehkoběžné oleje

13.11. 2006

V dnešním dílu se budeme věnovat HTHS viskozitě a lehkoběžným olejům
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - Viskozita

03.10. 2006

V našem novém seriálu se postupně věnujeme základním vlastnostem motorových olejů tak, jak byste je měli znát vy - praktici v autodílnách. V dnešním dílu se budeme věnovat viskozitě.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Vlastnosti motorových olejů - Základní funkce olejů

22.08. 2006

V dnešní první části si připomeneme, jaké obecné vlastnosti musí motorový olej mít, aby mohl zabezpečovat všechny funkce, které jsou od něj vyžadovány...
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Poslední článek ze série mazivářské mýty, Mýtus třináctý - evropské versus americké oleje

23.12. 2005

Problematika amerických nebo evropských motorových olejů není příliš častým tématem diskuzí o motorových olejích, ale u některých motoristů a lidí zajímajících se o oleje hraje tato volba mnohdy velkou roli při rozhodování, jaký olej si pořídit do svého automobilu...
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus dvanáctý - Unikátní motorové oleje

06.12. 2005

Při prohlížení obalu motorového oleje jisté značky mě zaujalo slovo "unikátní" v celkové charakteristice oleje...
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus jedenáctý - Srovnávací testy olejů

04.11. 2005

V dnešním pokračování Mazivářských mýtů se dostáváme k otázce, která se vyskytuje v nejrůznějších variantách a spojeních: "Který motorový olej je nejlepší?".
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus desátý - Dodatečné přísady do motorových olejů

07.10. 2005

Dodatečné přísady do motorových olejů jsou velmi oblíbené produkty a myslím, že se i dobře prodávají...
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus devátý - Kdy a proč vyměnit motorový olej

08.09. 2005

Dnes se podíváme na problematiku výměn olejů v motorech automobilů. Zaměříme se hlavně na to, kdy olej vyměnit...
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus osmý - Mazací schopnost motorového oleje

17.08. 2005

Tentokrát se dostáváme k samotné primární funkci motorového oleje, k mazání...
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus sedmý - Náhrady motorových olejů

09.06. 2005

Vzájemná náhrada, mísitelnost a zaměnitelnost motorových olejů je velmi často diskutované téma. V obecném povědomí jsou však, bohužel, některé přežitky, které jsou již dávno překonané...
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus šestý - Viskozitní vlastnosti motorových olejů

24.04. 2005

O viskozitních specifikacích motorových olejů a významu značení toho bylo již napsáno hodně. Z internetových citací však vyplývá, že obecné povědomí o tom, co znamenají viskozitní údaje SAE, je stále velmi špatné...
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus pátý - Kvalita motorových olejů

10.03. 2005

Jak již titulek napovídá, pan Černý se v tomto díle podíval na kloub problematice kvality motorových olejů.
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus čtvrtý - motorové oleje a doporučení výrobce

09.02. 2005

Jak již titulek napovídá, pan Černý se v tomto díle podíval na kloub problematice doporučení od výrobce.
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus třetí - minerál, polosyntetika, syntetika

23.12. 2004

Již třetí pokračování seriálu Ing. Jaroslava Černého z VŠCHT v Praze o motorových olejích. V tomto díle se pan Černý zaměřuje na omyly související s označováním olejů.
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus druhý - kvalita základových mazacích olejů

11.11. 2004

Pokračování seriálu Ing. Jaroslava Černého z VŠCHT v Praze o motorových olejích. Týkající se problematiky kvality základových olejů a jejich vlivu na kvalitu motorových olejů.
Text je ke stažení také ve formátu PDF.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek

Mazivářské mýty, Mýtus první - kdo a jak vyrábí základové oleje

15.10. 2004

Článek Ing. Jaroslava Černého z VŠCHT v Praze vyjasňující mýty, které zahalují oblast výroby olejů.
Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.

Zobrazit celý článek