Blížící se akce


odborný seminář „Moderní maziva a provozní kapaliny v mobilní technice“

 

Datum: 5. prosince 2018 od 09:00 hodin
Místo: Budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5, 3. patro – sál 315

S rostoucími požadavky na moderní vozidla stoupají i technické požadavky na mazací oleje a ostatní provozní kapaliny. Zvláště v posledních letech se radikálně zpřísňují legislativní požadavky na úrovni EU týkající se emisí silničních motorových vozidel. S tím souvisí také proměna očekávání velkých společenských zákazníků a silný mediální tlak na celý automobilový průmysl. Protože mazací oleje a ostatní provozní kapaliny současných vozidel lze přirovnat ke krvi i potravě u člověka, všechny uvedené změny se nevyhnutelně projevují i v nových požadavcích na mazací oleje a ostatní provozní kapaliny, což se odráží ve specifikacích, klasifikacích a v normách výrobců motorových vozidel. Právě na tyto změny a novinky se zaměří přednášející odborníci. Seminář je určen všem tribotechniků a technikům, kteří se mazáním motorových vozidel zabývají profesionálně, ze zájmu nebo i v souvislosti s jinými aktivitami.

Pozvánka a přihláška...