Powered by Smartsupp
Domů O Ekolube
Domů O Ekolube

O Ekolube

Již v roce 1991 vznikla firma EXTRIBO (od roku 1999 Ekolube s. r. o.) jako výhradně česká společnost a patrně první soukromá firma u nás, zabývající se výrobou a prodejem maziv. Krátce po svém vzniku se zabývala především výrobou tuzemského přípravku na bázi PTFE, sloužícího pro ošetření motorů a převodovek proti opotřebení. Jedná se o olejový koncentrát mikročástic teflonu (PTFE-polytetrafluorethylen), které při aplikaci do motorového, převodového či průmyslového oleje nasedají a za pomocí adhezivních sil pevně přilnou na mazanou kluznou plochu. Zde vytvoří vrstvičku materiálu s velmi nízkým koeficientem tření, což přispívá k podpoře mazání za určitých podmínek (zejména mezních stavů), a tím k razantnímu snížení celkového opotřebení. To bylo zcela nesporně prokázáno na testech, které probíhaly v roce 1992 na tehdejší Vojenské akademii v Brně. Výsledky testů byly porovnávány s výsledky několika zahraničních konkurentů (např. SLICK 50, NULON, SLIDER 2000) a jejich hodnocení bylo v porovnání s mnohem dražšími zahraničními výrobky velmi kladné.

Pomocí ferografie použitého oleje bylo jednoznačně prokázáno snížení opotřebení u motorů cca o 50 % a u převodovek dokonce až o cca 70 %, a to na vzorku šesti automobilů! I na tzv. strojních zkouškách, prováděných ve stejném období tehdejším VÚPM - Výzkumným ústavem paliv a maziv v Praze, byly prokázány lepší výsledky než u typově stejných výrobků zahraničních. Máme zde tedy k dispozici výrobek, který svými užitnými vlastnostmi předčí obdobné výrobky zahraniční a přitom je jeho cena zhruba poloviční. Nyní však již existuje nová generace těchto přísad, což jsou výrobky na bázi kombinace PTFE a nitridu bóru, které v sobě spojují kladné vlastnosti obou látek a tak předčí původní recepturu.

Firma Ekolube s.r.o. rovněž vyrábí vynikající plastické mazivo na bázi lithných mýdel obohacené částicemi PTFE, které má obdobné účinky ve valivých a kluzných ložiskách. Mimo program výrobků s PTFE se rovněž zabývá výrobou celé řady speciálních maziv zejména na zakázku a doaditivací některých maziv podle požadavků zákazníka, a to i ve velmi malých tzv. "zkušebních varech". Společnost rovněž zabezpečuje přeplňování kapalných i plastických maziv do malých obalů pro některé velké olejářské společnosti.

MAZIVA PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY

Druhou rozsáhlou oblastí aktivity, s níž firma začala již v roce 1991, je prodej speciálních maziv pro extrémní podmínky od firmy Klüber Lubrication. Jako autorizovaný prodejce těchto výrobků se zaměřuje především na dovoz v tuzemsku jinak obtížně nahraditelných výrobků pro extrémní oblasti použití, jako je mazání za vysokých teplot, tlaků, vlivu agresivních médií, vysokých otáček apod. Maziva pro takové podmínky nelze z tuzemských zdrojů připravit a nejsou mnohdy ani v sortimentu velkých olejářských společností. Škála výrobků pro mazání za vysokých teplot poskytuje maziva pro teploty až 1400 °C! (např. hutě, lakovny, vypalovací a sušicí tunely, zpracování gumy a plastů apod.). Některé typy maziv jsou dlouhodobě odolné louhům, kyselinám, sulfonátům (např. textilní průmysl, chemický průmysl), ale i chlorovaným uhlovodíkům, benzinu a olejům (čistírny, automobilový a petrochemický průmysl aj.). Samozřejmostí je trvalá odolnost vůči vodě a vodní páře. V sortimentu nechybějí ani maziva pro ložiska, pracující za velmi vysokých otáček (strojní
a textilní průmysl), nebo za hlubokých mrazů (mrazírny, letecký průmysl). Celou velkou skupinu výrobků tvoří zdravotně nezávadná maziva pro potravinářské a lékárenské stroje.

Na tomto místě je třeba zmínit velkou skupinu maziv, majících certifikaci tzv. NSF/USDA – H 1 ( kde H-1 označuje maziva, u nichž je přípustný příležitostný kontakt s potravinami, aniž by ovlivnila jejich zdravotní nezávadnost, chuťové vlastnosti, vzhled, barvu nebo třeba pěnivost piva apod. Tato maziva jsou již dnes bez výjimky používána všemi renomovanými výrobci potravin, jimž skýtají záruku dodržení kvality a dlouhodobé trvanlivosti výrobku. Zástupci tohoto sortimentu maziv jsou jak oleje, tak plastická maziva a pasty.

Třetí oblastí působení firmy je široká nabídka průmyslových a automobilových maziv, od českých, ale i zahraničních výrobců, kde firma dodává sortiment většiny známých olejářských společností, etablovaných na našem trhu, a je tedy schopna zajistit zákazníkovi jakékoli požadované mazivo. Úsilí firmy se soustřeďuje především na výběr maziv vysoké kvality, ale přitom přijatelné ceny. Předností firmy EKOLUBE je nabídka tzv. detailovaného zboží. Málo která olejářská společnost je totiž schopna a ochotna nabídnout zákazníkovi pouze jeden či několik litrů oleje, a to i do vlastního obalu. Tímto způsobem zákazník nakupuje opravdu pouze to, co potřebuje, a za minimální cenu. Na přání zákazníků veškeré zboží v různém typu balení doručí na místo v celé České republice.

ODBORNÝ SERVIS

Čtvrtá a podle mě nejvýznamnější z aktivit společnosti v sobě spojuje a podporuje všechny dříve uvedené. Jde o servisní a poradenskou činnost na dodávaná i jiná maziva, konzultace mazacích problémů, náhrady maziv ze zahraničí, rozbory olejů s vyhodnocením jejich stavu, znalecké posudky v oblasti tribotechniky, filtrace olejů, sběr upotřebených maziv a obalů prostřednictvím specializované firmy. To jsou činnosti, které musí poskytovat každá seriózní firma v oboru olejářství. Od úrovně těchto služeb se zákonitě odvíjí prosperita a úspěšnost firmy na trhu.

Ing. Lubomír Tresner - Technický ředitel firmy Ekolube s.r.o