Oleje.cz - svět maziv

Popis průmyslových olejů

Oleji průmyslovými rozumíme mazací oleje dříve vyráběné převážně z ropy, nyní však již ve velkém měřítku i oleje syntetické, užívané v širokém rozsahu k mazání strojů a strojních zařízení, jimiž jsou vybaveny průmyslové podniky, energetické závody, důlní a stavební mechanizace, zemědělství a jiné.

Oleje průmyslové lze rozdělit do několika hlavních skupin, jejichž název vyplývá z charakteristiky nejvýraznějších vlastností nebo hlavního účelu použití příslušného oleje. Jsou to např. oleje strojní, oleje turbínové, průmyslové převodové, kompresorové, hydraulické, oleje pro chladící kompresory, oleje válcové a oleje tmavé. K nim můžeme přidružit ještě skupinu olejů pro zvláštní účely jako jsou oleje elektroizolační, transformátorové, vazelínové, kosmetické a medicinální, kalící, teplonosné a další, sloužící k přesně vymezenému účelu použití.

V dalších odkazech pro tuto skupinu olejů naleznete viskozitní a výkonové specifikace, které jsou důležité pro správný výběr a rozhodnutí o aplikaci těchto olejů.