Oleje.cz - svět maziv

Popis automobilových maziv

Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele však mají z tohoto souboru praktický význam zejména motorové a převodové oleje.

Motorové oleje

Motorový olej je bezesporu technologicky nejsložitější olejářský výrobek, jehož vlastnosti jsou dány řadou mnohdy protichůdných technických požadavků a parametrů. Pro ilustraci lze uvést několik oblastí, které vyjadřují požadavky, jež výrobci motorů kladou na motorový olej.

Oblast tření a opotřebení:

 • minimalizace tření a opotřebení

 • snížení spotřeby paliva

 • odolnost olejového filmu proti protržení

 • žádná povrchová poškození (pitting)

 • uchování honovacích stop

 • určité reakční teploty přísad

 • přilnavost k třecím plochám

Oblast teploty a viskozity:

 • tepelná stabilita

 • odolnost proti oxidaci

 • stanovený pokles viskozity za vysoké teploty

 • viskozita, protočení motoru, čerpatelnost, tekutost za nízkých teplot

 • co možná nejmenší závislost viskozity na teplotě

 • mechanická stabilita ve střihu

Oblast čistoty - žádné zbytky:

 • disperzní schopnosti

 • detergentní účinky

 • žádné uvolňování pístních kroužků - žádné zapékání pístních kroužků

 • zabránění vzniku horkých kalů

 • zabránění vzniku studených kalů

 • odolnost vůči vodě

 • žádné usazeniny na ventilech

 • žádná tvorba usazenin ve spalovacím prostoru

 • žádné samozápaly

Oblast dalších důležitých fyzikálních a chemických vlastností:

 • ochrana před korozí

 • neutralizační vlastnosti

 • tepelná a oxidační stabilita

 • snášenlivost s neželeznými kovy a laky

 • snášenlivost s elastomerovým těsněním

 • potlačení pěnivosti

 • dobrá odlučivost vzduchu

 • těsnící schopnost

 • nízká těkavost

 • dobrá tepelná vodivost - chladicí účinnost

Oblast aplikace:

 • mísitelnost a snášenlivost s ostatními motorovými oleji

 • záběhové vlastnosti

 • dlouhé výměnné intervaly

 • použitelnost v různých typech motorů

 • trvale stejná kvalita

 • žádné pachové zatížení

 • žádné negativní vlivy na zdraví a životní prostředí

Z uvedeného je patrná náročnost výroby motorového oleje, jehož kvalita se odvíjí od dokonalé technologie výrobců a co nejdůslednějšího splnění uvedených požadavků.

Pro výběr optimálního motorového oleje z hlediska konečného uživatele jsou však postačující pouze dvě základní specifikace, a to jeho viskozitní a výkonnostní kategorie.

Převodové oleje

U převodových olejů není situace tak složitá jako u olejů motorových, musejí však splňovat rovněž celou řadu požadavků výrobců např.:

 • minimální opotřebení převodovky

 • úspora paliva

 • výborné nízkoteplotní vlastnosti

 • dlouhodobá (celoživotní) náplň převodovky

 • snadné řazení

 • nízká hlučnost

 • univerzálnost použití

 • výborné antikorozní vlastnosti

 • nízká pěnivost

 • snášenlivost s těsnícími materiály

Pro výběr optimálního převodového oleje z hlediska konečného uživatele jsou rovněž postačující dvě základní specifikace. Viskozitní SAE a výkonová podle API GL viz dále.