0,00 Kč

0 pcs

Oleje.cz - svět maziv

Mobil Mobiltherm 605 (208 l)

Home  >  Průmyslové oleje  >  Oleje pro přenos tepla  > Mobil Mobiltherm 605 (208 l)
Mobil Mobiltherm 605 (208 l)

Mobil Mobiltherm 605 (208 l)

Řada Mobiltherm představuje vysoce kvalitní oleje pro přenos tepla určené pro použití v uzavřených systémech nepřímého ohřevu.

Code: 2485
Availability : 14 Days
Manufacturer: Mobil
Category:  

Price w/o VAT:18 177,69 Kč

Price incl VAT:21 995,00 Kč

 

ks

Discount 5% from the normal price when ordered through e-shop, osobním odběru a platbě na prodejně Pražákova 10, Brno, cca 500 m od dálnice D1.

Detail description

Specification: ISO VG 32

Parameters
objem: 208.00
hmotnost: 190 kg
viskozita dle ISO VG: VG 32
Jsou vyrobeny z vysoce rafinovaných základových olejů, které jsou odolné vůči tepelné degradaci a vůči chemické oxidaci. Vykazují dobrou účinnost přenosu tepla a díky jejich viskozitě mohou být ihned čerpány při teplotách obvyklých jak při spuštění, tak při provozu. Body vzplanutí těchto olejů v provozu výrazně neklesají, protože v rozsahu doporučených provozních teplot jsou odolné vůči tepelné degradaci. Výrobky Mobiltherm se vyznačují vysokou tepelnou stabilitou a mimořádně dlouhou provozní životností, aniž by docházelo ke tvorbě úsad nebo k nárůstu viskozity. Vykazují takové hodnoty měrné tepelné kapacity a tepelné vodivosti, které umožňují rychlý odvod tepla. Oleje pro přenos tepla řady Mobiltherm jsou doporučovány pro použití v uzavřených i otevřených, studeným olejem utěsněných systémech nepřímého ohřevu a chlazení ve všech typech průmyslových procesů.


Vlastnosti a výhody:
- vysoká odolnost vůči tepelné degradaci oleje
- nepřítomnost kalů a úsad, minimální narušení přenosu tepla a snížení potřeby údržby na minimum
- vynikající tepelné vlastnosti
- vysoké rychlosti přenosu tepla, vyšší provozní účinnost a nižší provozní náklady
- dobrá tepelná a oxidační stabilita
- dlouhá bezporuchová provozuschopnost a omezení prostojů
- dobrá tekutost za nízkých teplot
- snadná startovatelnost systému za nízkých teplot

Použití:
V otevřených a uzavřených systémech s rozsahem teplot oleje dle tabulky, kde minimální teploty při odstavení neklesají pod -7°C.

Teplotní rozsah olejové náplně:
Uzavřené systémy -7°C až 315°C
Otevřené systémy -7°C až 180°C

Faktory, které je nutné při aplikaci zohlednit: Oleje Mobiltherm by se neměly směšovat s jinými oleji, protože to může narušit jejich vynikající tepelnou a oxidační stabilitu, změnit jejich vlastnosti a zkomplikovat závěr analýzy provedené pro stanovení rozsahu praktického využití oleje. Pokud se oleje využívají v pásmech nad doporučenými maximálními teplotami a systém není zařízen pro provoz ve vyšších teplotách, např. natlakováním inertním plynem jako je například dusík, může dojít k vytvoření plynové kapsy. Při vyšších teplotách se ovšem životnost olejové náplně zkracuje, protože tempo tepelné degradace se při teplotách přesahujících doporučený limit značně zvyšuje. V dobře zkonstruovaných systémech by teplota olejového filmu obklopujícího topný prvek měla o cca 15°C až 30°C přesahovat teplotu olejové náplně. Pokud je tato teplota vyšší, než doporučená teplota, může se životnost oleje zkrátit a mohou se vytvořit úsady a kaly, které pak omezují rychlost přenosu tepla. Podobně jako ropné oleje by i tyto oleje pro přenos tepla měly být používány v systémech s nuceným oběhem. Systémy oběhu teplonosného média závislé na konvekci neumožňují dostatečně rychlý tok pro to, aby se zabránilo místnímu přehřátí a rychlému poškození oleje. Kromě toho nejsou tyto oleje doporučovány pro použití v otevřených systémech, kde je horký olej v přímém kontaktu se vzduchem. Při jeho úniku by mohlo dojít k samovznícení.

 

Home  >  Průmyslové oleje  >  Oleje pro přenos tepla  > Mobil Mobiltherm 605 (208 l)

Ask the merchant

First name: *
Last name: *
Your e-mail: *
Subject: Mobil Mobiltherm 605 (208 l)
Ask: *

Required fields are marked with *.

Recommend this product

Your name: *
Recipient e-mail: *
Subject: Mobil Mobiltherm 605 (208 l)
E-mail intro:
Your remarks:

Required fields are marked with *.