Oleje.cz - svět maziv

Základy tribotechniky

Tribologie je mezioborová věda, zabývající se obecně vzájemným působením povrchů tuhých těles při jejich relativním pohybu nebo při pokusu o vzájemný pohyb a s tím související technologií.
Tribologie je nauka o vědeckém výzkumu a technickém použití zákonitostí a poznatků pro vědní obory tření, opotřebení a mazání.

Tribotechnika je jedním z oborů tribologie, který se zabývá aplikací výsledků tribologie v praxi.
Tribotechnika - (z řeckého tribos - tření) se zabývá komplexně, praktickým řešením otázek, týkajících se tření, opotřebení a mazání.
Přesto, že tento obor vznikl teprve nedávno, zabývá se vlastně problematikou velmi starou, která se objevila již se stavbou prvních strojů. Při vzájemném působení povrchů v pohybu dochází k odporu proti pohybu - ke tření. Důsledkem tření je opotřebení pohybujících se povrchů. Tření a opotřebení se zmenšuje mazáním, přitom mazivem může být látka jakéhokoliv skupenství.

Co všechno tedy do tribotechniky patří:

 • výběr a způsoby aplikace maziv
 • maziva a jejich testování
 • materiály pro třecí dvojice
 • výpočet, konstrukce a optimalizace třecích dvojic
 • mazací technika
 • vědecké základy pro tření a opotřebení
 • měřicí a kontrolní metody pro tribotechnické pochody
 • spolehlivost a diagnostika (v tomto případě tzv. tribodiagnostika) konstrukčních částí a skupin
 • speciální technologické postupy vedoucí ke zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • organizace techniky mazání

... a to vše pro veškeré obory lidské činnosti.

Ekonomický význam

Zejména nyní nabývá tribotechnika na důležitosti , neboť pomocí její správné aplikace lze dosáhnout významných úspor v řadě oblastí.

Z nejdůležitějších lze jmenovat např.:

 • snížení spotřeby energie k pohonu strojů
 • zvýšení životnosti strojů a zařízení
 • snížení prostojů vzniklých v důsledku poruch a následných oprav
 • snížení nákladů na údržbu a opravy strojů
 • zvýšení výrobní přesnosti strojů
 • snížení investičních nákladů
 • snížení nákladů potřebných k zajištění vhodných maziv (jejich efektivní volbou a výběrem dodavatele)

Zeptat se prodavače

Jméno: *
Příjmení: *
Váš e-mail: *
Předmět dotazu:
Dotaz: *

Položky označené * je nutné vyplnit.

Doporučit produkt

Vaše jméno: *
E-mail příjemce: *
Předmět e-mailu:
Začátek e-mailu:
Vaše poznámka:

Položky označené * je nutné vyplnit.