Oleje.cz - svět maziv

Výkonová klasifikace průmyslových maziv

Průmyslová maziva se klasifikují podle viskozitních tříd (viz. ISO VG v části "Viskozitní klasifikace" průmyslových olejů) a podle výkonových norem.
Označení maziva podle použití a jeho kvalitativní charakteristiky (výkonu) je zpravidla písmenný kód umístěný před číslem označujícím viskozitu oleje podle ISO VG, např. HLP 46 podle DIN 51 524.

První písmeno zpravidla značí zařazení oleje podle jeho hlavního způsobu použití dle normy ISO 6743 nebo DIN 51 502:

Obecná oblast použití-podle ČSN ISO 6743/0 Typové označení maziv a jejich skupin (obvyklé druhy a skupiny maziv, deklarované výrobci)      Symbol značení skupiny podle ISO 6743/0  Symbol značení skupiny podle DIN 51 502
Ztrátové mazací soustavy Strojní oleje nízkých užitných vlastností, ložiskové oleje s nízkými užitnými vlastnostmi, tmavé oleje (destiláty), oleje pro mazání otevřených ozubených převodů, drátěných lan, řetězů A AN, B
Mazání odlévacích forem Formové oleje, separační oleje (beton, asfalty, kovy aj.) B FS
Ozubené převody Průmyslové převodové oleje, oleje pro oběhové soustavy C C, HYP
Kompresory (včetně chladivových), vývěvy Kompresorové oleje,oleje pro vzduchové kompresory, oleje pro plynové kompresory,oleje pro chladivové kompresory, oleje pro vývěvy D V, K
Spalovací motory Oleje motorové pro spalovací motory E HD
Vřetena, ložiska a příslušné spojky Strojní oleje, vřetenové oleje, ložiskové oleje s přísadami F C
Kluzná vedení Oleje pro kluzná vedení, oleje pro vodící plochy G CG
Hydraulické systémy Hydraulické oleje, hydraulické kapaliny s omezenou hořlavostí H H, HV, HF, ATF
Obrábění kovů Řezné kapaliny nemísitelné s vodou-řezné kapaliny, řezné kapaliny mísitelné s vodou-emulzní oleje, obráběcí koncentráty,oleje pro tváření, prostředky pro tváření M S, W
Elektroizolace Elektroizolační oleje, transformátorové oleje, trafooleje, kondenzátorové oleje N J
Pneumatické stroje, mazání olejovou mlhou Oleje pro pneumatické nástroje a nářadí, oleje k mazání olejovou mlhou P D
Přenos tepla Teplonosná media, oleje pro přenos tepla Q Q
Dočasná ochrana proti korozi Konzervační oleje, konzervační prostředky, konzervační vazelíny, konzervační vosky R R
Turbíny Turbínové oleje, oleje pro parní turbíny,oleje pro plynové turbíny T TD
Tepelné zpracování Kalící oleje, oleje pro termální kalení U L
Aplikace,vyžadující plastická maziva Plastická maziva, mazací tuky, konzistentní maziva, vazelíny, pasty. Plastická maziva jednoúčelová, víceúčelová, speciální X K, G, OG, M
Ostatní aplikace Bílé oleje, technologické oleje, změkčující prostředky, impregnační oleje, kalibrační oleje, oleje pro speciální použití aj. Oleje a prostředky neuvedené v ostatních skupinách Y F
Parní stroje Válcové oleje, oleje pro parní stroje Z Z
 

Další písmena obvykle udávají jaké musí mít olej zušlechťující přísady nebo blíže specifikují oblast použití:

(S vyjímkou automobilových motorových, převodových olejů a hydraulických kapalin s omezenou hožlavostí)

Vedlejší identifikační písmeno Druh maziva
D Mazací oleje, které mají detergentní přísadu, např. hydraulické oleje HLPD
E Oleje, které se používají ve směsi s vodou (emulgační) např. emulgační olej SE
F Mazací prostředky, které obsahují tuhé mazivo (grafit, molybdendisulfid aj.), např.olej CLPF
L Maziva zušlechtěná přísadou proti korozi nebo přísadou antioxidační, např. CL 100
M Emulgační kapaliny na bázi ropného oleje, např. SEM
S Emulgační kapaliny na syntetické bázi, např. SES
P Maziva s vysokotlakými, protiotěrovými a protizadíracími přísadami, např. CLP 100
V* Maziva, která obsahují rozpouštědlo, např. olej BB-V

*přídavné identifikační písmeno V vyžaduje označení podle předpisů o látkách zdraví škodlivých (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)
Další přídavné číslo za identifikačními písmeny charakterizuje u průmyslových mazacích olejů viskozitu podle klasifikace ISO VG.

Např. Rozdělení hydraulických olejů do kvalitativních tříd podle DIN:

Minerální oleje (ekologicky nešetrné) dle ISO 6743/4 a DIN 51524

ISO

DIN

Charakteristika

Použití

HH

H

Rafinovaný ropný olej bez aditiv (není normován) Starší hydraulické systémy (-10 až +90 °C)

HL

HL

Rafinovaný ropný olej se zlepšenou ochrannou proti korozi a oxidaci Zatížené hydrostatické pohony, včetně požadavku na dobrou separaci vody (-10 až +90 °C)

HM

HLP

Oleje HL + aditiva snižující opotřebení Obecně hydraulické systémy se silně zatíženými součástmi a požadavkem na dobrou separaci vody (-20 až +90 °C)

HR

-

Oleje typu HL s přísadou pro zlepšení viskozitně - teplotních vlastností Širší rozsah provozních teplot než oleje HL (-35 až +120 °C)

HV

HVLP

Oleje typu HM s přísadou pro zlepšení viskozitně - teplotních vlastností Hydrostatické pohony například ve stavebním a mobilním zařízení (-35 až +120 °C)

HS

-

Syntetické kapaliny bez zvláštní odolnosti proti hoření Speciální použití v hydrostatických pohonech, speciální vlastnosti (-35 až +120 °C)

HG

-

Oleje typu HM s přísadami proti jevu "stick-slip" Stroje s kombinací hydraulického systému a mazaní kluzného vedení (-35 až +120 °C)

-

HLPD

Oleje typu HM s DD přísadou (detergent/disperzant) Hydrostatické pohony s vysokým tepelným zatížením, například mobilní hydraulické systémy

Oleje se sníženou hořlavostí dle ISO 6743/4 a DIN 51502

ISO

DIN

Charakteristika

Použití

HFA E

HFA E

Emulze typu olej-ve-vodě s podílem vody > 80 % Pohony s tlaky cca 300 bar používané v dolech

HFA S

HFA S

Syntetické vodné roztoky bez ropného oleje s podílem vody > 80 % Hydrostatické pohony s tlaky cca 160 bar (+5 až +55 °C)

HFB

HFB

Emulze typu voda-v-oleji s podílem oleje asi 60 % Například britský důlní průmysl, ale neschváleny v SRN (+5 až +60 °C)

HFC

HFC

Vodné roztoky polymerů s podílem vody > 35 % Hydrostatické pohony v průmyslu a v dolech (-20 až +60 °C)

HFD R

HFD R

Bezvodé syntetické kapaliny na bázi fosforečných esterů Mazání a regulace turbín apod. (-20 až +150 °C)

HFDS

HFDS

Syntetické kapaliny na bázi chlorovaných uhlovodíků, bez vody Hydrauliky s požadavkem vysoké odolnosti kapaliny proti hoření

HFDT

HFDT

Směs syntetických kapalin HFDR a HFDS Hydrauliky s požadavkem vysoké odolnosti kapaliny proti hoření

HFD U

HFD U

Bezvodé syntetické kapaliny na jiné bázi (například diestery) Hydrostatické pohony, průmyslové hydrauliky (-35 až +90 °C)

Rostlinné a syntetické oleje (ekologicky šetrné, biologicky odbouratelné) dle ISO 6743/4 a DIN 51502

ISO

DIN

Charakteristika

Použití

HEPG

HEPG

Polyalkylenglykoly rozpustné ve vodě Hydrostaticképohony, například zámky, "vodní hydrauliky" (-30 až +90 °C)

HETG

HETG

Hydraulické oleje na rostlinné bázi Hydrostatické pohony, například mobilní hydraulické systémy (-20 až +70 °C)

HEES

HEES

Hydraulické oleje na bázi esteru Hydrostatické pohony, mobilní a průmyslové hydraulické systémy (-30 až +90 °C)

HEPR

HEPR

Polyalfaolefiny apon. nerozpustné ve vodě Hydrostatické pohony, mobilní a průmyslové hydraulické systémy (-35 až +80°C)

Na strojích se často uvádí i grafický symbol podle normy DIN 51 502 podle následujícího schématu:

  Hydraulický (ropný) olej
HLP 32
  Průmyslový aditivovaný olej na bázi polyglykolů
CLP PG 220
 
Rovnoramenný trojúhelník: K 3
N  20 width=
  Plastické mazivo (ropné)
K 3 N - 20
  Plastické mazivo syntetické (silikonová báze)
K SI 3 R - 30

Zeptat se prodavače

Jméno: *
Příjmení: *
Váš e-mail: *
Předmět dotazu:
Dotaz: *

Položky označené * je nutné vyplnit.

Doporučit produkt

Vaše jméno: *
E-mail příjemce: *
Předmět e-mailu:
Začátek e-mailu:
Vaše poznámka:

Položky označené * je nutné vyplnit.