0,00 Kč

0 položek

Oleje.cz - svět maziv

Vrácení zboží

Pokud výrobek zakoupený přes náš internetový obchod neodpovídá vašim požadavkům, je možno ho vrátit bez udání důvodů v zákonné 14-denní lhůty od data jeho převzetí. Tato možnost platí i na výrobky, které byly vyzvednuty osobně na prodejně.

Vrátit na prodejně

Vrácení na prodejně

Vracený výrobek můžete přinést na prodejnu do Brna, spolu s výrobkem přineste také prodejní doklad. Na pobočce výrobek zkontrolujeme, sepíšeme Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech a zajistíme vrácení peněz.

Zobrazit prodejnu

Vrátit poštou

Vrácení poštou

Pokud nemáte pobočku po ruce, můžete zboží vrátit poštou. V takovém případě postupujte následovně:

  • Vyplňte a vytiskněte si Odstoupení spotřebitele (PDF, 74 kB). Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře.
  • Uvěďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
  • Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.
  • Zboží pošlete na naši prodejnu:

EKOLUBE, s.r.o.
Pražákova 10
619 00 Brno
Czech Republic

 

Časté dotazy

Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.

Výrobek je zakoupen na IČ, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?

Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování všech funkcí, které má zboží splňovat dle požadavku zákazníka. Nemělo by však dojít k jeho opotřebení.

Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má EKOLUBE, s.r.o provozovatele portálu Oleje.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Co když se zboží při používání poškodilo?

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.

Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?

Abyste při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud například vrátíte telefon bez sluchátek, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.

Jak se počítá lhůta 14 dnů?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Jaké dokumenty je potřeba přiložit?

V případě, že výrobek budete vracet na prodejně, nezapomeňte přinést dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V případě, že budete výrobek posílat přímo na reklamační oddělení doporučujeme přiložit také vyplněný formulář odstoupení spotřebitele a kopii nákupního dokladu.

Kdy mi vrátíte peníze?

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo zpět na naše reklamační oddělení (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Peníze můžete dostat také osobně na naší prodejně.

Na které zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele

4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

7. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Zeptat se prodavače

Jméno: *
Příjmení: *
Váš e-mail: *
Předmět dotazu:
Dotaz: *

Položky označené * je nutné vyplnit.

Doporučit produkt

Vaše jméno: *
E-mail příjemce: *
Předmět e-mailu:
Začátek e-mailu:
Vaše poznámka:

Položky označené * je nutné vyplnit.