Oleje.cz - svět maziv

Kapaliny pro tlumiče motocyklů

Jakou musí zajišťovat funkci?

  • Poskytovat hladké, předvídatelné a opakovatelné tlumení ... při stlačování i roztahování

  • Předcházet korozi

  • Minimalizovat opotřebení pohyblivých částí

  • Udržovat dobrý stav těsnění

  • Vyloučit "lepení" nebo trhavý pohyb

Tlumičové kapaliny mají osobní vztah k jezdci. Změnou viskozity (mícháním jednotlivých stupňů) použité tlumičové kapaliny může jezdec jemně doladit podvozek, aby dal stroji určité vlastnosti ovládání, které vyhovují jeho fyzickým vlastnostem, rychlosti a stylu jízdy. Takové faktory, jako okolní teploty, tvrdá nebo měkká dráha a dokonce i geometrie jeho nerovností berou v úvahu nejlepší závodní týmy při výběru vhodného stupně tlumičové kapaliny.

Čím je kapalina viskóznější, tím tužší je podvozek, tím větší je tlumení a pomalejší rozpínání. Čím je kapalina méně viskózní… tím měkčí je podvozek, tím rychlejší je rozpínání.

Kapaliny jsou tedy stejně důležitou součástí nastavení podvozku, jako tuhost pružiny a předpětí. Znalost toho, jaká směs kapalin bude vyhovovat vašim určitým požadavkům, je umění, ne věda a může vyžadovat několik pokusů a omylů než dosáhnete výsledku!

Viskozita

Hustota (správně viskozita) oleje se přesně měří v jednotkách zvaných "centistoky" (cSt). Označení stupni viskozity SAE W je jen velmi hrubé vodítko, protože ty mají velmi široká toleranční pásma a mají smysl jen za nízkých teplot.

Viskozitní index (VI)

Jestliže je hodnota VI vysoká, je olej odolnější řídnutí (ztrátě viskozity) při vzrůstu teploty a proto kapalina s vysokým VI dává stejnoměrnější tlumící vlastnosti. Obyčejný tlumičový olej bude mít VI mezi 95 a 100, širokorozsahový motorový olej SAE 10W-40 bude mít VI kolem 140 a kapalina typu Dexron® až 173.

Míchání

Je možné míchat tlumičové kapaliny stejného typu, ale různých viskozit, aby se "naladily" charakteristiky podvozku. Abyste získali "poloviční" viskozitu mezi dvěma stupni, smíchejte 2 díly hustější (viskóznější) kapaliny s jedním dílem řidší kapaliny.

Vhodnost

Terénní závody umožňují tvrdé zkoušky tlumičových kapalin a vytvářejí v systému podvozku množství tepla. Vždy, když vznikají vysoké teploty, jsou důležité pro řízené, předvídatelné charakteristiky a zamezení "slábnutí tlumičů" kapaliny s vysokým VI (Pro-RSF). Silniční závody také vyžadují přesné tlumení za použití syntetických kapalin s vysokým VI, jako je Pro-RSF. Většina silničních motocyklů však vyžaduje vysoce kvalitní tlumičové oleje, které splňují doporučení výrobců, schopnost odolávat opotřebení pohyblivých dílů a udržovat dobrý stav těsnění, určenou servisními intervaly.

Slábnutí tlumičů

Nejobvyklejší problémy s tlumičovými kapalinami je nadměrné řídnutí s růstem teploty a pěnění, když je tlumičová kapalina promíchána, nestačí dosti rychle uvolňovat zachycený vzduch. Oba problémy se projevují jako "slábnutí tlumičů".