Oleje.cz - svět maziv

Další užitečné tabulky

Velmi rozsáhlý zdroj všech možných tabulek a kalkulátoru pro tribotechniky naleznete na stránkých společnosti Widman

Elementární složení a výhřevnost kapalných paliv

Motorové benzíny Motorové nafty Topný olej
L R2
Uhlík, %hm. 85,1 - 86,2 85,2 - 86,2 85 - 86,2 84 - 85
Vodík, %hm. 13,7 - 14,8 13,3 - 13,9 12 - 13 11,3 - 11,8
Síra, %hm. 0,010 - 0,015 0,025 - 0,035 1,4 - 2,0 2,5 - 3,0
Dusík, %hm. < 0,01 < 0,01 0,01 0,3 - 0,5
Výhřevnost (kJ/kg) (průměrná hodnota) 43 540 42 500 41 000 40 500

Přepočet hustoty při 20oC na hustotu při jiné teplotě

ht = h20 - k(t - 20)

Hustota při 20oC (kg/m3) (h20) Korekce na 1oC (k)
610 -650 0,95
651 - 710 0,90
711 - 770 0,80
771 - 800 0,75
801 - 830 0,70
831 - 950 0,65
951 - 1000 0,60

Poznámka: Hodnota (k) platí s dobrou přesností jen pro interval teplot 20 ą 5oC.


OBJEMOVÁ ROZTAŽNOST ∆ V

∆ V = V1 . β . (t2 - t1)

V2 = V1 + V1.β(t2 - t1)

V1 - počáteční(známý) objem

V2 - konečný objem

t1 - počáteční teplota

t2 - konečná teplota

Součinitel objemové roztažnosti ropných olejů "β"

Hustota při 15 °C (kg/m3) β (1/°C)
800 0,77 - 0,85.10-3
850 0,72 - 0,84.10-3
900 0,63 - 0,81.10-3
950 0,50 - 0,77.10-3

Poznámka: Platí pro teplotu 20 - 80 °C.


Měrná tepelná kapacita ropných olejů

Hustota při 15 °C (kg/m3)

Cp (kJ/kg . K) při
0 oC 20 oC 50 oC 70 oC 100 oC
800 1,905 1,989 2,114 2,198 2,324
850 1,842 1,926 2,051 2,135 2,261
900 1,779 1,863 1,968 2,051 2,177
950 1,717 1,800 1,905 1,989 2,114
1000 1,633 1,717 1,821 1,905 2,031

Tepelná vodivost ropných olejů

Hustota při 15°C (kg/m3)

(kJ/m . h °C) při
0 oC 20 oC 50 oC 70 oC 100 oC
800 0,527 0,519 0,511 0,507 0,498
850 0,498 0,494 0,486 0,477 0,469
900 0,469 0,465 0,456 0,452 0,444
950 0,444 0,440 0,431 0,427 0,423
1000 0,423 0,419 0,410 0,406 0,402

Elektrická vodivost ropných produktů

Výrobek (pS/m)
Rafinovaný těžký benzín 0,02 - 1
Motorový benzín 0,3 - 10
Petrolej 0,02 - 40
Plynový olej 600 - 1200
Ropa 1500 - 70 000

Součinitel stlačitelnosti ropných olejů

γ(mm2 N-1) v rozmezí 10 - 100 °C:
při 10 N mm-2 ................................... 0,056 . 10-2
při 100 N mm-2 ................................. 0,046 . 10-2
∆V/V = γ . ∆ p

 

Rozpustnost plynů v ropných olejích

při 20 °C a tlaku 0,1 MPa (cm3 / cm3):
vzduch ............................................... 0,08 - 0,09
CO2 .................................................... 0,85 - 0,96
N2 ...................................................... 0,066 - 0,076

Zeptat se prodavače

Jméno: *
Příjmení: *
Váš e-mail: *
Předmět dotazu:
Dotaz: *

Položky označené * je nutné vyplnit.

Doporučit produkt

Vaše jméno: *
E-mail příjemce: *
Předmět e-mailu:
Začátek e-mailu:
Vaše poznámka:

Položky označené * je nutné vyplnit.